Тук има само най-интересните и иновативни новини според мен в областта на Програмирането и открития на България.

Paralax

Пробвайте сами


Един прекрасен скрипт за 3D виртуализация и следена на мишката, или наклона (при телефоните).
Това е най-доброто нещо, което съм виждал за тази година. Според мен тепърва ще има широко приложение. Може би всеки ще го иска за своя сайт след като го види.
Изработено е на Javascript и се ползва много лесно. Просто трябва да добавите

$('#scene').parallax();

и в елемента с таг #scene може да добавяте дълбочина на обектите, чрез атрибута

data-depth="0.80"

Официална страница: http://wagerfield.github.io/parallax/
GitHub: https://github.com/wagerfield/parallax

Няма коментари

Tomahawk

Tomahawk дават възможност на всички да търсят музика и клипове където им падне. Чрез тяхното API можете да вградите търсачка за песни, където си пожелаете. Можете да управлявате музиката по много прецизен начин. С Javascript базираният скрипт може да задавате големина, управлявате събития като зареждане, пускане, спиране, времетраене, открита песен, и най-важното можете да избирате от източниците Youtube, SoundCloud, Officialfm, Lastfm, Jamendo, Rdio, SpotifyMetadata, Deezer и Exfm.Песните ще се показват отдолу:

Всичко това е толкова улеснено, че може да се направи на 2 реда:
Вкарва се библиотеката, търси се песен, и се добавя към елемент от сайта:

<script src="http://toma.hk/api.js?v=1"></script>
<script type="text/javascript">
  var track = window.tomahkAPI.Track(TRACK_TITLE, ARTIST_TITLE, options)
document.getElementById("parent_container").innerHTML = track.render()
</script>

Пълният вариант на скрипта също не е толкова сложен:

<script src="http://toma.hk/api.js?v=1"></script>
<script>
var track;
track = window.tomahkAPI.Track("ARTIST","TRACK", {
  width: WIDTH,
  height: HEIGHT,
  disabledResolvers: [
    "",
    ""
    // options: "SoundCloud", "Officialfm", "Lastfm", "Jamendo", "Youtube", "Rdio", "SpotifyMetadata", "Deezer", "Exfm"
  ],
  handlers: {
    onloaded: function() {
      log(track.connection+":\n api loaded");
    },
    onended: function() {
      log(track.connection+":\n Song ended: "+track.artist+" - "+track.title);
    },
    onplayable: function() {
      log(track.connection+":\n playable");
    },
    onresolved: function(resolver, result) {
      log(track.connection+":\n Track found: "+resolver+" - "+ result.track + " by "+result.artist);
    },
    ontimeupdate: function(timeupdate) {
      var currentTime = timeupdate.currentTime;
      var duration = timeupdate.duration;
      currentTime = parseInt(currentTime);
      duration = parseInt(duration);

      log(track.connection+":\n Time update: "+currentTime + " "+duration);
    }
  }
});
</script>

Няма коментари

Бъдещето на Капчата

Captcha е тест за сигурност, който се предполага, че може да бъде решен само от човек. Най-често се използва за интернет формуляри (коментари, регистрации, потребителски вход). Отдавна те започнаха да се променят и да решават по-големи проблеми от това да разпознават дали потребителят е човек или машина.
Re-Captcha е вариант на Captcha и се ползва както всички други подобни решения. Това е единственият продукт, който помага при дигитализирането на книги. С него подобни процедури се извършват за доста по-кратко време. Докато милиони хора въвеждат по 2 кода (единият за разпознаване на определена дума и друг за думи, които компютърът не може да разпознае), хиляди книги на хартиен носител се внасят в паметта на компютъра чрез Re-Captcha.

Колкото и полезен да е Re-Captcha, много е неприятно всеки път да се въвеждат символи и да се надяваме, че ще са еднакви и няма да ги въвеждаме отново. Този проблем е решен от MintEye с техния иновативен вариант на Captcha.

Те отклоняват поглед от изписването на трудно разгадаем текст и показват как лесно можете да докажете, че сте човек. Трябва просто да наместите размазана снимка с помощта на слайдер. Когато местите слайдера снимката се променя и в определена позиция тя възприема нормалния си изглед.
По същият начин е възможно да използвате и реклама, вместо картинка. Рекламите се генерират от MintEye и Ви носят пари за всяка импресия. Така MintEye съчетават защитата с финансова помощ.

MintEye

Няма коментари

 • Страница 2 от 21
 • <
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • ...
 • 21
 • >

Сайтове за най-новите постижения във всички технологични области от където черпя информация:
Български: www.dnes.bg
Български: www.greentech.bg
Английски: www.thenextweb.com
Английски: www.google.com/newproducts