За да не виждате правилните отговори в коментарите, те ще бъдат премахнати и добавени като точки, под формата на класиране.

Чорапите на Иван

Иван има шест чифта черни чорапи и шест чифта бели чорапи в гардероба.

В пълен мрак и без да гледа, колко чорапи трябва да вземе Иван от гардероба, за да е сигурен, че ще има два чорапа от един и същ цвят?

5 коментара

Открийте лицата

image

Колко лица можете да откриете на тази снимка?

, ,

Няма коментари

Сложна задача

Дадено ви е, че A = 1, B = 2A, C = 3B, …, Z = 26Y. Намерете (X – A) * (X – B) * (X – C) * … * (X – Z) = ?.

2 коментара

  • Страница 1 от 37
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 37
  • >