В категория Код

Codeception

Лесен и достъпен начин за тестване на вашият код. Предимно за PHP приложения, но не е задължително. Ако използвате Codeception може да покриете по всякакъв начин вашия код с unit, functional или acceptance тестове. Документацията им е добре написана и лесно можете да започнете с първите си тестове. Само като пример (с Composer) бих дал […]

, , , , ,

Няма коментари

JSON_NUMERIC_CHECK round-fix

Ако искате автоматично да преобразувате низове в числа при json_encode тогава един от начините е с JSON_NUMERIC_CHECK. Но при него има доста често срещани проблеми като изрязването на телефоните и големите числа. Това се отнася най-вече за запазени в някакъв обект, база от данни, или други които са пресметнати и са представени в консистентен формат. […]

, , ,

Няма коментари

Разделяне на локация в 2 отделни полета

Разделяне на локация в 2 отделни полета от 22.33,21.33 в полетата latitude и longitude update users_profiles set latitude = cast(SUBSTRING_INDEX(`location`, ‘,’, 1) as decimal(10, 4)), longitude = cast(SUBSTRING_INDEX(location, ‘,’, -1) as decimal(10, 4));

Няма коментари

Bootstrap качване на файл

Добре изглеждаща форма за качване на файлове. Ако знаете синтаксиса на Bootstrap може лесно да се промени и да се ползва без бутона за изпращане. <input type=“file“ name=“excel“ id=“input_file“ style=“display:none;“ /> <div class=“input-group col-sm-4 pull-right“> <span class=“input-group-btn“> <button class=“btn btn-default“ id=“select_button“ type=“button“>Select…</button> </span> <input type=“text“ name=“text-excel“ readonly=““ id=“submit_file“ class=“form-control“> <span class=“input-group-btn“> <input type=“submit“ name=“upload“ value=“Import“ […]

, ,

Няма коментари

Активна навигация

Ако имате статична или динамична навигация, много пъти при изкарването и в нов файл трябва да се предвиди как ще се проверява дали линка трябва да е активен за текущата страница. Вместо да добавям някакъв сложен код към навигацията съм разработил проста функция, която просто трябва да се извика с името на линка. Простата версия […]

Няма коментари