В категория MySQL/SQL

Разделяне на локация в 2 отделни полета

Разделяне на локация в 2 отделни полета от 22.33,21.33 в полетата latitude и longitude update users_profiles set latitude = cast(SUBSTRING_INDEX(`location`, ‘,’, 1) as decimal(10, 4)), longitude = cast(SUBSTRING_INDEX(location, ‘,’, -1) as decimal(10, 4));

Няма коментари