Archive for category Логически загадки

Чорапите на Иван

Иван има шест чифта черни чорапи и шест чифта бели чорапи в гардероба. В пълен мрак и без да гледа, колко чорапи трябва да вземе Иван от гардероба, за да е сигурен, че ще има два чорапа от един и същ цвят?

5 коментара

Открийте лицата

Колко лица можете да откриете на тази снимка?

, ,

Няма коментари

Сложна задача

Дадено ви е, че A = 1, B = 2A, C = 3B, …, Z = 26Y. Намерете (X – A) * (X – B) * (X – C) * … * (X – Z) = ?.

2 коментара

Тутуф-тутуф

Пътува влак. На 1-вата гара откачат една четвърт от вагоните и още половин вагон, на 2-рата гара пак една четвърт от вагоните и още половин вагон ( от това което е пристигнало на гарата разбира се) и на 3-тата гара пак четвърт от вагоните и още половин вагон. Пита се в задачата, колко вагона е […]

4 коментара

Благородници

В царството на благородниците и негодниците, царят решил да ожени дъщеря си за благородник, но естествено искал той да е и богат (ех тия царе:-) Явил се точно такъв кандидат. Тук царят решил че трябва и да е умен и поставил условие – кандидатът трябвало само с 1 твърдение да го убеди, че е точно […]

3 коментара