Копютърна сигурност


Състезание по копютърна сигурност. Участниците имат за задача да атакуват машина през мрежа, да поемат контрола върху РС на друг участник и да пускат на тях собствени програми. Хардуерните конфигурации еднаква на всеки участник. Съревнованието между двама участници се провежда като участник чрез жребий избира операционната система и защитния софтуер. Всеки участник прави свои настройки на защитен софтуер и използва свои програми за атаки за период от 1 час.

До момента Огнян е бил в пряк двубой с 14 други участници. Получени са следните резултати: 17 пъти е реализирал свои програми и 14 пъти е пробиван , а именно:
За седемте пъти, когато той е избирал ОС и защитния софтуер е успял да пусне 7 собствени програми в чужди ПС, но същевременно и е бил пробиван от 6 чужди програми.
За седемте пъти, когато противникът е избирал ОС и защитен софтуер, Огнян е реализирл 10 собствени програми в чужди ПС и е бил пробиван от 8 чужди програми.

До момента Пламен се съревновавал също с 14 други участници. Получени са следните резултати : 16 реализирани програми и 20 пъти е пробиван от чужди програми, а именно:
За седемте пъти когато той е избирал ОС и защитен софтуер е реализирал 14 свои програми в чужди ПС-та и 13 чужди програми са били инсталирани на неговото ПС.
За седемте пъти когато противникът е избирал ОС и защитен софтуер е успял да реализира само 2 свои програми и е бил пробиван от 7 чужди програми.

Предстои двубои между Огнян и Пламен. Влияе ли жребият върху изхода? Ако влияе нека Огнян определя ОС и защ.софтуер.

1. Каква е вероятността нито един от двамата да поеме контрол върху чуждото ПС?
2. Каква е вероятността да има общо повече от два пробива ?
3. Каква е вероятността Огнян да реализира точно 1 своя програма, а Пламен да не е успее?
Заб. При двубой между двама участници при поет контрол върху чуждото ПС може да се инсталират повече от една програма. Поетият контрол не е пречка, атакуваният да възстанови защитата и на свой ред също да поеме контрол върху другото ПС за посочения период от 1 час.

  1. Няма коментари.
(will not be published)