Тагнати с php 7

PHP примери за напреднали

return; return; continue 2 catch(Excepton1|Exception2 $e) isset($param1, $param2, $param3) !empty(array_intersect([‘firstname’,’lastname’], array_keys(array_filter($array)))) iterator_to_array(new \RecursiveIteratorIterator(new \RecursiveArrayIterator($array))) preg_match(„/(?P<year>\d{4})-(?P<month>\d{2})-(?P<day>\d{2})/“, $dateString, $coordinates) Това са функционалности на PHP, които не са описани в началните курсове или не се покриват в повечето уроци свързани с PHP. Исках да извадя някои от скорошните ми способи за подобрение на кода. Всяка една функционалност може […]

, , ,

Няма коментари