В категория Код

PHP примери за напреднали

return; return; continue 2 catch(Excepton1|Exception2 $e) isset($param1, $param2, $param3) !empty(array_intersect([‘firstname’,’lastname’], array_keys(array_filter($array)))) iterator_to_array(new \RecursiveIteratorIterator(new \RecursiveArrayIterator($array))) preg_match(„/(?P<year>\d{4})-(?P<month>\d{2})-(?P<day>\d{2})/“, $dateString, $coordinates) Това са функционалности на PHP, които не са описани в началните курсове или не се покриват в повечето уроци свързани с PHP. Исках да извадя някои от скорошните ми способи за подобрение на кода. Всяка една функционалност може […]

, , ,

Няма коментари

Codeception

Лесен и достъпен начин за тестване на вашият код. Предимно за PHP приложения, но не е задължително. Ако използвате Codeception може да покриете по всякакъв начин вашия код с unit, functional или acceptance тестове. Документацията им е добре написана и лесно можете да започнете с първите си тестове. Само като пример (с Composer) бих дал […]

, , , , ,

Няма коментари

JSON_NUMERIC_CHECK round-fix

Ако искате автоматично да преобразувате низове в числа при json_encode тогава един от начините е с JSON_NUMERIC_CHECK. Но при него има доста често срещани проблеми като изрязването на телефоните и големите числа. Това се отнася най-вече за запазени в някакъв обект, база от данни, или други които са пресметнати и са представени в консистентен формат. […]

, , ,

Няма коментари

Разделяне на локация в 2 отделни полета

Разделяне на локация в 2 отделни полета от 22.33,21.33 в полетата latitude и longitude update users_profiles set latitude = cast(SUBSTRING_INDEX(`location`, ‘,’, 1) as decimal(10, 4)), longitude = cast(SUBSTRING_INDEX(location, ‘,’, -1) as decimal(10, 4));

Няма коментари

Bootstrap качване на файл

Добре изглеждаща форма за качване на файлове. Ако знаете синтаксиса на Bootstrap може лесно да се промени и да се ползва без бутона за изпращане. <input type=“file“ name=“excel“ id=“input_file“ style=“display:none;“ /> <div class=“input-group col-sm-4 pull-right“> <span class=“input-group-btn“> <button class=“btn btn-default“ id=“select_button“ type=“button“>Select…</button> </span> <input type=“text“ name=“text-excel“ readonly=““ id=“submit_file“ class=“form-control“> <span class=“input-group-btn“> <input type=“submit“ name=“upload“ value=“Import“ […]

, ,

Няма коментари