Data-Driven Documents


Javascript библиотека за изработка на диаграми, чартове, гридове и всякакви видове графично представяне на информация. Става много удобно, модерно и представително.
Специалена библиотека за тези неща е http://d3js.org/d3.v2.js, която може да намерите на http://d3js.org/

Ето и няколко примера:

http://d3js.org/

  1. Няма коментари.
(will not be published)