четвъртък, 26 януари 2012

Обичам те – крещи във мен сърцето.

Мислиш ли за мен или не ме помниш.

Каква бях за теб и съществувам ли още

или просто съм била губене на време?!

Добре, така да бъде, но знай –

аз бях единственото хубаво нещо в живота ти.

И един ден ще съжаляваш, че си ми обърнал гръб

ще осъзнаеш, че си си губил времето

В събиране на камъни, докато до себе си

Си имал диамант! Ти беше моя живот.

За тебе аз дишах, но сега разбирам, че

всичките ми усилия са били напразни, и

че ти си бил най – грозното нещо в

живота ми. Бил си една голяма лъжа.

Една година напразни усилия да ме

забележиш. ОК – върви при нея, но знай,

че тук, в мен едно сърце винаги

Ще тупти за теб!