четвъртък, 26 януари 2012

Нима мислиш, че е редно да го правиш всяка вечер…

Всяка вечер да идваш във съня ми,

да ме целуваш, да ме галиш и след час да тръгваш.

Имай малко милост.Ела наяве.

Събуди ме, остани, и че ме обичаш ми кажи.

Накарай всичко в мене да трепти,

да се чувствам желана и истинска.

Накарай ме пак да вярвам в любовта!