В категория Android Код

Android custom loader – за зареждане

Статична снимка за зареждане в Андроид (Loader). Можете да скривате и показвате когато си поискате зареждането. Това става чрез функциите startLoading() и stopLoading(). <RelativeLayout xmlns:tools=“http://schemas.android.com/tools“ xmlns:android=“http://schemas.android.com/apk/res/android“ android:id=“@+id/RelativeLayout1″ android:layout_width=“match_parent“ android:layout_height=“match_parent“ > <RelativeLayout android:id=“@+id/loaderLayout“ android:layout_width=“fill_parent“ android:layout_height=“match_parent“ android:layout_alignParentLeft=“true“ android:layout_alignParentTop=“true“ android:background=“@color/menuBackground“ android:clickable=“true“ android:visibility=“gone“ > <ImageView android:id=“@+id/imageView1″ android:layout_width=“wrap_content“ android:layout_height=“wrap_content“ android:layout_centerHorizontal=“true“ android:layout_centerVertical=“true“ android:contentDescription=“@string/loading“ android:src=“@drawable/loader“ /> </RelativeLayout> </RelativeLayout> ImageView loaderImageView; View loaderLayout; […]

Няма коментари