Сложна задача


Дадено ви е, че A = 1, B = 2A, C = 3B, …, Z = 26Y. Намерете (X – A) * (X – B) * (X – C) * … * (X – Z) = ?.

  1. #1 by Gogo on 03.11.2014 - 10:07

    0. Използвани са буквите от латинската азбука. В поредицата множители задължително ще има (Х – Х), което е нула. Така че и крайният резултат е нула!

  2. #2 by Ina on 16.12.2015 - 1:09

    0

(will not be published)