Дванадесет еднакви на вид топчета (Трудна)


Имаме дванадесет еднакви на вид топчета. Разполагаме и с везна. Знаем, че точно едно от топчетата е фалшиво – или е по-леко, или по-тежко от останалите. Трябва да разпознаем кое е топчето и какво е то – по-леко или по-тежко. Проблемът е, че може да използваме везната само 3 (словом три) пъти. Успех!

  1. #1 by Daniel Zahariev on 22.03.2014 - 13:43

    +1

(will not be published)