Единствена чертичка


Знаете ли как двете половинки на равенството могат да станат равни само с една единствена чертичка, добавена някъде? А уравнението е:
5+5+5+5=555

 1. #1 by Лазар Лазаров on 06.11.2011 - 0:50

  Чертичката се използва за знак за неравенство (Задраскване на знака за равенство)

 2. #2 by Daniel Zahariev on 20.03.2014 - 20:57

  грешка

 3. #3 by ibpavlov on 21.03.2014 - 0:40

  Daniel Zahariev :

  грешка

  двете страни трябва да станат равни :) а не не-равни

 4. #4 by Daniel Zahariev on 21.03.2014 - 14:18

  +1

(will not be published)