Квадратно езеро


Дадено е изкуствено квадратно езеро чиито страни са по 10м.
От дъното на езерото,точно по средата стърчи тръстика, изничайки над водата един метър.
Когато тръстиката се наклони по права линия към средата на който и да е бряг, то тя го докосва със своя връх.

ВЪПРОС: Каква е дълбочината на езерото?

  1. #1 by Daniel Zahariev on 20.03.2014 - 23:13

    +1

  2. #2 by Gogo on 03.11.2014 - 16:52

    25 м.

  3. #3 by Gogo on 03.11.2014 - 17:40

    Грешка, верният отговор е 12 м.

(will not be published)