Надбягване с коне


Организирано било надбягване с коне.
На финала обаче двама от състезателите минали линията по едно и също време финалната линия.
Пуснали ги двамата пак по трасето – същото.
Журито се събрало, помислило и отсъдило следното:
За победител този път ще се обяви състезателят, чийто кон стигне до финала последен вместо първи.
Дали сигнал за започване, но нито един от конниците не тръгвал – и двамата искали да финишират последни. Минало известно време, но те пак не помръдвали.
Накрая един човек отишъл до двамата състезатели и им прошепнал нещо. Пет минути по-късно пак дали сигнал за старт и двамата се впуснали в галоп към финала.

Въпросът е: Какво им е казал човекът?

  1. #1 by Daniel on 20.03.2014 - 17:02

    +1

  2. #2 by Gogo on 03.11.2014 - 14:54

    Да си разменят конете.

(will not be published)