Огледалната стая


Огледалната стая
Намирате се в стая без прозорци и херметически затворена (идеално гладко и без цепки) затворена врата. Стаята е цилиндрична и Вие сте в центъра й. Цялата вътрешност на стаята е облицована с огледала. Въпросът е колко свои отражения виждате?

  1. #1 by Daniel Zahariev on 21.03.2014 - 17:33

    +1

(will not be published)