Почти Шах


Представете си, че имате шахматна дъска, на която две от диагонално противоположните бели квадратчета са изрязани. Остават общо 62 квадратчета от различни цветове. Сега си представете, че имате 31 плочки от домино, всяка от които покрива точно две квадратчета от дъската. Можете ли да разположите тези 31 плочки върху дъската така, че да покриете всичките 62 квадратчета с тях?

  1. #1 by Gogo on 03.11.2014 - 10:53

    И това е невъзможно! Липсват 2 бели квадратчета, а всяка плочка покрива задължително 1 бяло и 1 черно квадратче.

(will not be published)