Свържетe A,B,C


Свържете с линии (криви) А с А, В с В и С с С без да напускате очертания правоъгълник и без да пресичате линиите.

  1. #1 by Daniel Zahariev on 20.03.2014 - 22:43

    От Б обикаляме С вляво и горе, после А отдолу и отдясно.
    От А обикаляме С и линията от В-В
    С-С е директно

(will not be published)