Сляп просяк


Един сляп просяк имал брат, който умрял. Знаело се, обаче, че човекът, който умрял, нямал никакъв брат. Трябва да се досетите каква е била връзката между слепия просяк и покойника?

  1. #1 by Daniel Zahariev on 21.03.2014 - 17:52

    +1

(will not be published)