Хотел


Трима приятели отишли на ресторант. Яли, пили и се веселили. Дошло време да си тръгват. Извикали келнера за да си платят. Той им казал, че сметката е 30 лева. Тримата дали по 10 лева и си тръгнали. Шефът на ресторанта извикал келнета и го попитал, колко пари им е взел. Той казал, че им е взел 30 лева. Тогава шефът казал, че те са му приятели и е трябвало да им вземе 25 лева. Той извикал чирачето дал му пет лева и му казал да ги настигне за да им ги върне. Настигнало чирачето тримата приятели и им разказало защо са го пратили. Тримата приятели разбрали, че не могат да си разделят 5 лева по равно, затова взели по един а на чирачето дали останалите 2 лева. От тук следва, че те са дали по 9 лева в ресторанта. 3(тримата)*9(лева)=27(лева)+2(лева, които дали на чирачето)=29
Къде е единият лев?

  1. #1 by Daniel on 20.03.2014 - 13:23

    +1

  2. #2 by Gogo on 02.11.2014 - 22:53

    +1

(will not be published)