Сложнота


Намислих си едно десет цифрено число. Първата му цифра показва количеството нули в това число, втората – броя на единиците, третата цифра показва какъв е броя на двойките в числото, четвъртата – колко са тройките, петата – четворките… и така до десетата, която сочи броя на деветките в числото. Кое е числото?

  1. #1 by Daniel Zahariev on 21.03.2014 - 11:38

    +1

  2. #2 by Chris on 27.03.2014 - 23:37

    8000000010

(will not be published)