Огледала


В едно село нямало огледала и никой не знаел с какъв цвят очи е… Освен това никой никога не казвал на друг какви са му очите така че никой не знаел за себе си, а само за другите!

Един ден вожда на селото наредил на всички да се наредят в редица пред него според цвета на очите! (примерно от едната страна тъмните и до тях светлите)
Как ще го направят хората, ако никой на никого не подсказва с нищо? (т.е. хората виждали очите на останалите, но за себе си нищо не знаели)

  1. #1 by borku on 24.04.2010 - 13:17

    bubble sort :P

  2. #2 by Daniel on 20.03.2014 - 17:28

    +1

(will not be published)