Огледална стая


Намирате се в обла стая без ъгли, без врати и прозорци. И цялата стая е огледална, а вие сте в центъра. Колко свои отражения виждате?

  1. #1 by Daniel Zahariev on 20.03.2014 - 21:02

    +1

  2. #2 by Gogo on 03.11.2014 - 3:02

    +1

(will not be published)