Странни редове


1
1 1
2 1
1 2 1 1
1 1 1 2 2 1
3 1 2 2 1 1

Пита се кой е следващия ред.

  1. #1 by Daniel Zahariev on 22.03.2014 - 0:41

    +1

  2. #2 by Gogo on 03.11.2014 - 10:43

    13112221

(will not be published)