100


С цифрите 123456789, трябва да направите 100.

Няма право да променяте реда им.

Можете да използвате събиране, изваждане, умножение и деление.

  1. #1 by Божо on 20.03.2014 - 12:54

    +1

  2. #2 by Daniel Zahariev on 21.03.2014 - 16:58

    +1

(will not be published)