Свещ (логически проблем)


Прикрепете свеща на стената, така че да не капе восък по масата.
Може да използвате само нещата показани на картинката (кутия с габърчета, свещ и кибрит).


  1. #1 by Daniel Zahariev on 20.03.2014 - 22:08

    кутията с кабърчетата за стената- под свещта:-)

(will not be published)