Трик


Ако а1 < 10 е естествено число и d = 10 са съответно първия член и разликата на безкрайна аритметична прогресия, да се намери за кои , прогресията не съдържа числа, които имат точен корен (тоест при коренуване с корен втори да не се получава цяло число).

Кое е липсващото число в редицата? 523, 212, 917, 151, 311, ?, 531.

  1. #1 by Daniel Zahariev on 21.03.2014 - 16:31

    +1

(will not be published)