Mалка,метална стая


Представете си, че сте в малка,метална стая. Само по пижами сте, няма врата нито прозорци, в себе си имате само една кибритена клечка и на тавана има много малък отвор.

Как ще излезете от малката стаичка?

  1. #1 by Daniel Zahariev on 22.03.2014 - 14:00

    +1

(will not be published)