Загадка с везни


Загадка за везни
Колко и какви еднакви фигури са нужни за да уравновесят четирите конуса? Какво е най-малкото количество различни фигури, с което може да се уравновеси везната с четирите конуса?

  1. #1 by tyssho on 09.08.2014 - 7:45

    +1

  2. #2 by Gogo on 02.11.2014 - 19:17

    +1

  3. #3 by Kaloyan Pavlov on 10.11.2015 - 12:07

    3 kubcheta, kubche i topka

(will not be published)