Mail Client


Име Детайли Работещ файл Сорс файл Дата
1 Мейл клиент написан от мен, работещ с Gmail акаунт Лесна и проста програмка за пращане на писма чрез твоя любим Google mail акаунт GmailMailClient.ext GmailMailClient.zip 2009,07,19
  1. Няма коментари.
(will not be published)