Interview-U (подготовка за интервю)


Това е един публичен проект направен по време на Code4.Tech в Русе състезание 2016 г. Цели подготвяне на ученици, студенти и професионалисти за интервю. С тази платформа може да получите полезни съвети, да направите IQ тест (в разработка), да се подготвите с въпросник, който се оценява (в разработка) и видео интервю (за лична подготовка). Възможно е да управлявате записаните видеа, както и всички въпроси на сайта.

Използвани технологии:

  • PHP 5.5+
  • Phalcon 2+
  • Composer
  • Mysql server

Link: https://github.com/ibpavlov/Interview-U

 

 

, , , ,

  1. Няма коментари.
(will not be published)