Бъдещето на Капчата


Captcha е тест за сигурност, който се предполага, че може да бъде решен само от човек. Най-често се използва за интернет формуляри (коментари, регистрации, потребителски вход). Отдавна те започнаха да се променят и да решават по-големи проблеми от това да разпознават дали потребителят е човек или машина.
Re-Captcha е вариант на Captcha и се ползва както всички други подобни решения. Това е единственият продукт, който помага при дигитализирането на книги. С него подобни процедури се извършват за доста по-кратко време. Докато милиони хора въвеждат по 2 кода (единият за разпознаване на определена дума и друг за думи, които компютърът не може да разпознае), хиляди книги на хартиен носител се внасят в паметта на компютъра чрез Re-Captcha.

Колкото и полезен да е Re-Captcha, много е неприятно всеки път да се въвеждат символи и да се надяваме, че ще са еднакви и няма да ги въвеждаме отново. Този проблем е решен от MintEye с техния иновативен вариант на Captcha.

Те отклоняват поглед от изписването на трудно разгадаем текст и показват как лесно можете да докажете, че сте човек. Трябва просто да наместите размазана снимка с помощта на слайдер. Когато местите слайдера снимката се променя и в определена позиция тя възприема нормалния си изглед.
По същият начин е възможно да използвате и реклама, вместо картинка. Рекламите се генерират от MintEye и Ви носят пари за всяка импресия. Така MintEye съчетават защитата с финансова помощ.

MintEye

  1. Няма коментари.
(will not be published)