Новинарска платформа – YouTube Direct


YouTube създаде нова платформа която всеки ден ще обединява хората по света. Има много големи възможности с цялата информация в сайта, но се оказва прекалено много и не толкова приятелски за програмиране. Всеки би искал да се присъедини към общност на YouTube по лесен и ефикасен начин. Вече има такава възможност с YouTube Direct.

Тази нова платформа ви позволява да използвате функционалността на качването на клипове директно във вашия сайт. Позволява също директно одобрение, редакция, преглед на всички качени материали без проблем. Винаги може да поискате мнението на хората и да направите статистика за новините по не комерсиален начин.

Главните функции на YouTube Direct са:

  • Безплатна и с отворен код платформа на YouTube, която ви позволява да създадете лична публика за вашия сайт, която ще може да следите из късо
  • Дизайна може да се променя също толкова лесно и може да се изпипва всеки детайл
  • Посетителите могат да отговорят на вашия призив за клипове без да напускат страницата
  • Потребителите могат да добавят и снимки
  • Има специален администраторски панел за одобрение на материалите, както и преглед и изтриване ако не отговарят на целите на сайта
  • Всички одобрени клипове от редактора съдържат обратен линк към сайта ви

  1. Няма коментари.
(will not be published)