Евтин уред ще предсказва земетресения


Детектор с цена 100 евро улавя изтичащия през кухините и пукнатините в скалите газ радон, преди да бъдат разместени пластовете

Устройство, което може да открие газове, притиснати от скали на километри под повърхността на земята, вероятно ще стане първият надежден метод за прогнозиране на земетресения. Това твърдят неговите разработчици, на които предстои да тестват устройството за първи път.

Производството на един радонов детектор ще струва 50-100 евро

(сн. Владимир Песков)

Учените подозират, че преди всяко земетресение през кухини и пукнатини в скалите се процежда газ – радон, достигащ почвата и подпочвените води. Но комерсиалните детектори са прекалено скъпи за тестване на тази теория в широк мащаб.

Сега мексикански и европейски учени са разработили прототип на прост детектор, който е достатъчно евтин, за да се използва в мащабни изпитания. Те имат за цел да използват мрежа от евтини детектори за проверка на теорията, че се освобождава радон, докато скалните слоеве около дадена точка на напрежение под земята предизвикват деформация – точно преди да се случи земетръсно приплъзване на скалните пластове.

Устройството се базира на технология, която вече се използва в екстремни среди, като например в лабораторията за елементарни частици на CERN близо до Женева, Швейцария, съобщи SciDev.net.

Апаратът се състои от 20 см дълга и 9 см широка алуминиева тръба, която съдържа множество кабели по дължината си, свързани в двата края с електроди. Когато попадне в тръбата, газът радон разбива въздушните молекули на електрони и предизвиква протичане на ток в проводника.

Ако устройството се докаже като надеждно при предстоящите полеви изпитания, то ще може да се счита за сигурен начин за прогнозиране на трусове и ще е особено ценно за развиващите се страни, където човешките жертви от трусовете са повече от жестоки.

Производството на един радонов детектор ще струва между 50 и 100 евро. Екипът от учени възнамерява да тества няколко подобни устройства в региона на Бари, Италия, който се характеризира с чести микро земетресния.

  1. Няма коментари.
(will not be published)