Google Googles


Колко от вас знаят за съществуването на Google Googles. Сега може да търсите не само по текст или гласово, но и чрез снимки.
Приложението за iPhone и Android може да се намери безплатно и разпознава марки, картини, паметници, както и превод на текст.
Все още разпознаването на такъв вид информация е в начален стадии и не е развита напълно, затова не може да търсите по снимка на приятел, сграда тип чанта или нещо по обикновено.

  1. Няма коментари.
(will not be published)