Програмен код за приложения на Arduino

Light Detection – разпознаване на светлина

Програма на Ардуино, за разпознаване на светлина -Когато се закрие светлината или стане тъмно – постепенно лампичката светва.
При светлина отново постепенно загасва лампичката.

По този начин може да направите вечна светлина за вашата стая, с минимални разходи за ток.

/*
Ot Ivelin
Svetlinen detektor 
Kogato stane tymno ili se zakrie svetlinata
postepenno se svetla lampata ili zagasva
Chasti:
1. 2 rezistor 220
2. rezistor 10k
2. senzor za razpoznavane na svetlina
*/
int ledPin = 10;
int sensPin = 5;

//nastoika za svetlinata
int minimumLight = 860;

int lastVal = 0;
int lightVal = 0;

void setup() {
 pinMode(sensPin,INPUT);
 pinMode(ledPin,OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  int lightMode = analogRead(sensPin);
  Serial.println(lightMode);
  if(lightMode>minimumLight) {
   lightVal -=1;
  } else {
   lightVal += 1;
  }
  if(lightVal<0) lightVal = 0;
  else if(lightVal>255) lightVal = 255;
  analogWrite(ledPin,lightVal);
  delay(50);
}

Няма коментари

Black & White (разпознавател)

Програма на Ардуино, чрез която при показване на бяло свети една лампичка, а при черно – втора.
Може да се използва като основа за по-големи проекти, като например за Преследвач на линия (Line follower).

/*
Ot Ivelin
Prosta programa za razpoznavane na Cherno i Bqlo.
Chasti:
1. 2 rezistora 220
2. 1 rezistor 10k
3. Switch (Buton)
*/
int ledPin1 = 10;
int ledPin2 = 11;
int sensPin = 5;

//nastroikite sa na zatymnena staq
int minimumBlackDetection = 300;
int maximumBlackDetection = 500;
int minimumWhiteDetection = 500;
int maximumWhiteDetection = 1023;

int lastVal = 0;
int lightVal = 0;

void setup() {
 pinMode(sensPin,INPUT);
 pinMode(ledPin1,OUTPUT);
 pinMode(ledPin2,OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  int lightMode = analogRead(sensPin);
  if(lightMode > minimumBlackDetection && lightMode < maximumBlackDetection) {
   digitalWrite(ledPin1,HIGH);
  } else {
   digitalWrite(ledPin1,LOW);
  }
  if(lightMode > minimumWhiteDetection && lightMode < maximumWhiteDetection) {
   digitalWrite(ledPin2,HIGH);
  } else {
   digitalWrite(ledPin2,LOW);
  }
  Serial.println(lightMode);
  delay(50);
}

Няма коментари

 1. Няма коментари.
(will not be published)