Ред на Фибоначи написан на Lisp


Реда на Фибоначи написан на Лисп

(define (fib n)
	(cond ((= n 0) 0)
       ((= n 1) 1)
       (else (+ (fib (- n 1))
            (fib (- n 2))))))
;izpolzvane
(fib 6)
;otgovor 8
 1. Няма коментари.
(will not be published)