Факториел в Lisp


Факториел от число на езика Лисп

(define (fact n)
  (define (fact_iter p i)
    (if (> i n) p
        (fact_iter (* p i) (+ i 1))))
    (fact_iter 1 1))
;izpolzvane
(fact 5)
;vryshta  120
  1. Няма коментари.
(will not be published)