HTML5 rotate tag – завъртане на елемент


Въведете число:Целия сайт
Този блок

Може да пробвате с число, чрез което ще завъртите сайта ми..
Използвал съм HTML5, CSS3 i JS

Кода е прост, но за сметка това много мощен:

<script type="text/javascript">
	var rotatingDiv = document.getElementById("rotatingDiv");
	rotatingDiv.style.webkitTransform  = "rotate(-1.6deg)";
	function transform()
	{
		var x=document.getElementById("fname");
		if(document.getElementById("radioB1").checked) {
			document.body.style.webkitTransform ="rotate("+x.value+"deg)";
		}
		if(document.getElementById("radioB2").checked) {
			var rotatingDiv = document.getElementById("rotatingDiv");
			rotatingDiv.style.webkitTransform  = "rotate("+x.value+"deg)";
		}
	}
</script>

  1. Няма коментари.
(will not be published)