Black & White (разпознавател)


Програма на Ардуино, чрез която при показване на бяло свети една лампичка, а при черно – втора.
Може да се използва като основа за по-големи проекти, като например за Преследвач на линия (Line follower).

/*
Ot Ivelin
Prosta programa za razpoznavane na Cherno i Bqlo.
Chasti:
1. 2 rezistora 220
2. 1 rezistor 10k
3. Switch (Buton)
*/
int ledPin1 = 10;
int ledPin2 = 11;
int sensPin = 5;

//nastroikite sa na zatymnena staq
int minimumBlackDetection = 300;
int maximumBlackDetection = 500;
int minimumWhiteDetection = 500;
int maximumWhiteDetection = 1023;

int lastVal = 0;
int lightVal = 0;

void setup() {
 pinMode(sensPin,INPUT);
 pinMode(ledPin1,OUTPUT);
 pinMode(ledPin2,OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  int lightMode = analogRead(sensPin);
  if(lightMode > minimumBlackDetection && lightMode < maximumBlackDetection) {
   digitalWrite(ledPin1,HIGH);
  } else {
   digitalWrite(ledPin1,LOW);
  }
  if(lightMode > minimumWhiteDetection && lightMode < maximumWhiteDetection) {
   digitalWrite(ledPin2,HIGH);
  } else {
   digitalWrite(ledPin2,LOW);
  }
  Serial.println(lightMode);
  delay(50);
}
 1. Няма коментари.
(will not be published)