Prolog – sum – сума на елементи на списък


Сумата на елементи в списък на Пролог.

sumlist([],0).
sumlist([X|L],S1):-sumlist(L,S), S1 is X+S. 
?-sumlist([1,5,2,5,6],S),write(S).

Произведението на елементи в списък на Пролог.

multiplylist([],1).
multiplylist([X|L],S1):-multiplylist(L,S), S1 is X*S.
?-multiplylist([1,5,2,3],S),write(S).
  1. Няма коментари.
(will not be published)