Проверка за съществуване на Google Play Services – Android


Проверка дали Google Play Services е достъпно.
Лесно може да проверите дали може да извикате карта, GPS локация или някаква друга функционалност от Google Play Services

/**
 * Check if Google Play services is available before making a request.
 *
 * @return true if Google Play services is available, otherwise false
 */
protected boolean googleServicesExist() {

  // Check that Google Play services is available
  int resultCode =
      GooglePlayServicesUtil.isGooglePlayServicesAvailable(this);

  // If Google Play services is available
  if (ConnectionResult.SUCCESS == resultCode) {
    return true;
  // Google Play services was not available for some reason
  } else {
    return false;
  }
}
 1. Няма коментари.
(will not be published)