Зарове


Хвърляш зарче. Каква е вероятността, следващото хвърляне да е по голямо?

  1. #1 by Gogo on 02.11.2014 - 21:36

    +1

  2. #2 by Ina on 16.12.2015 - 18:36

    Резултат: верен

(will not be published)