Български език


Какви са трите грешка във това изречение.

  1. #1 by Божо on 20.03.2014 - 13:00

    +1

  2. #2 by Daniel Zahariev on 20.03.2014 - 21:57

    +1

  3. #3 by Gogo on 03.11.2014 - 11:15

    Какви са трите грешки в това изречение? – Вече е написано правилно, въпреки че губи смисъла си.

(will not be published)