Бързо


1. Като я гледаш – мирише, като я помиришеш – не мирише.
Що е то?

2. Кое е по-голямо от Бог ? По-лошо от дяволът. Бедните го нямат. Щастливите не се нуждаят от него. Ако не го ядеш, ще умреш.

  1. #1 by Daniel Zahariev on 20.03.2014 - 22:17

    +1

(will not be published)