Да бъде обесен


Осъдили един крадец на смърт, тогава султана вязъл в съда и за да се покаже колко е благороден казал.
– Утре сутринта ще напиша на едно листче „Да бъде обесен“, а на друго листче „Да живее“. Ти ще избереш сам едно от тях и такава ще бъде съдбата ти.
Затворили крадеца в килията. През ноща дошъл един от надзирателите и му казал, че султана е много подъл и лукав и ще напише и на двете листчета „Да бъде обесен“.
Крадеца много се ядосал на лъжливия султан и седнал да мисли как да остане жив.
На сутринта той излязъл весел от килията и тръгнал спокойно към жребия.
КАКВО Е ИЗМИСЛИЛ КРАДЕЦЪТ

 1. #1 by Лазар Лазаров on 06.11.2011 - 0:57

  Решил е да накара султана да напише „НЕ“ и на двете листчета. Така „няма да се промени резултата, защото пак в единия случай живее, а в другия – не“. Така със сигурност оживява

 2. #2 by Pavlov on 14.11.2011 - 21:34

  не е това отговоря

 3. #3 by Daniel Zahariev on 20.03.2014 - 21:00

  +1

 4. #4 by Gogo on 03.11.2014 - 3:01

  +1

 5. #5 by Дидо on 14.09.2015 - 15:27

  +1

(will not be published)