Седемте моста на Кьонигсберг


Отдавна сред жителите на Кьонигсберг била разпространена такава задача: как може да се премине и то само по веднъж по всичките мостове? Много кьонигсбергчани се опитвали да решат тази задача, както теоретически, така и практически, по време на разходките си.


  1. #1 by daniel on 11.05.2010 - 2:48

    +1

  2. #2 by Daniel Zahariev on 20.03.2014 - 22:03

    +1

  3. #3 by Gogo on 03.11.2014 - 11:43

    Построили още един мост!

(will not be published)