Щайга


27 ябълки са подредени в щайга, която събира три ябълки по дължина, три по ширина и три в дълбочина. В ябълката, която се намира в центъра, има червей. Неговата цел е да си прогризе път през всички ябълки в щайгата, но така, че да не минава през никоя ябълка два пъти. Червеят може да се движи от ябълка към ябълка само минавайки от страната на една ябълка към страната на съседната. Това означава, че той може да се движи в ябълките директно нагоре, надолу или хоризонтално. Той не може да минава по диагонал. Можете ли да намерите път, по който червеят, тръгвайки от централната ябъка, да премине през всички ябълки в кошницата, без да минава два пъти през никоя от тях?

  1. #1 by Daniel Zahariev on 21.03.2014 - 16:43

    +1

  2. #2 by Gogo on 03.11.2014 - 10:50

    Невъзможно!

(will not be published)